Equip

Som un equip compromès, implicat, dedicat a la nostra tasca diària i amb voluntat de millora constant. Ens agrada establir vincles de confiança amb les famílies per poder acompanyar-les en el procés de desenvolupament i aprenentatge dels seus fills i filles.  

Les persones que treballem a l’escola ho fem de forma cooperativa, ajudant-nos les unes a les altres, dedicant temps a compartir les experiències que vivim a les aules, reflexionant i planificant les activitats conjuntament, tenint en compte les necessitats dels infants i de les seves famílies.

L’equip educatiu està format per:

  • Les educadores tutores d’aula que són les referents de cada grup d’infants.
  • Les educadores i educador que es coordinen i col·laboren amb les tutores.
  • Les monitores de menjador que ens donen suport en les tasques d’alimentació i descans.
  • La direcció que vetlla pel bon funcionament general de l’escola.

L’equip compta amb l’assessorament psicopedagògic que ens dona suport, tant en l’atenció dels infants que tenen alguna necessitat específica i puntual, com en les peticions que fan arribar les famílies relatives als seus fills i filles.

També comptem amb personal d’administració i serveis:

  • Personal administració s’encarrega de les tasques de recepció i atenció telefònica a les famílies.
  • Personal de cuina elabora diàriament el dinar i berenar de tots els infants.
  • La persona encarregada de la neteja té cura de mantenir l’escola neta durant el seu dia a dia.
  • La persona encarregada del manteniment del centre vetlla perquè les instal·lacions funcionin correctament i siguin segures.