Vida quotidiana

La vida quotidiana a l’escola bressol se centra en la importància educativa de les situacions que tenen lloc durant una jornada qualsevol, en la qual participen infants i persones adultes. Aquestes situacions es donen de forma espontània o promoguda per persones adultes.

Els infants necessiten seguretat per anar avançant en el seu aprenentatge, un fil conductor que els ajudi a comprendre el dia a dia, a  interioritzar les dinàmiques, les normes socials, a estrènyer relacions d’afecte i a adquirir hàbits. Amb aquestes activitats quotidianes els educadors i les educadores motiven als infants a ser més independents i a reforçar el seu procés d’autonomia individual.

Algunes de les accions quotidianes que es proposen en funció de l’edat de l’infant són:

– L’entrada lliure i amb tranquil·litat a l’aula. Possibilitat de començar el dia jugant amb els seus companys i companyes o adreçant-se al referent d’aula.

– La cura i el respecte pels moments d’higiene. Són espais en els quals l’equip educatiu prestem especial atenció. Es fomenta el vincle afectiu amb l’educador o educadora, s’acompanya en el procés per tal de promoure l’autonomia de l’infant, aportant seguretat perquè prengui iniciatives com ara pujar les escales del canviador pel canvi del bolquer, rentar-se les mans, beure aigua amb got, etc.

– La importància de l’alimentació. L’estona dels àpats es realitza de forma tranquil·la i adaptada a les seves necessitats. Els més petits requereixen una atenció molt individualitzada i suport de l’adult. A mesura que van creixent prenen cada cop més iniciativa en el procés d’alimentació: utilitzen els coberts autònomament, omplen els gots d’aigua, col·laboren en el procés de servir els plats i recollir els estris, etc. A poc a poc l’educadora deixa el protagonisme per passar a ser només l’acompanyant de l’infant.