Ambients

Els ambients són entorns estimulants on els infants es poden moure de manera lliure i escollir propostes d’activitat en funció dels seus interessos i motivacions. Estan dotats de diferents materials i elements per possibilitar que l’infant faci tria de l’objecte, en pugui realitzar l’observació, la manipulació, la creació d’hipòtesis, la transformació i senti el plaer de gaudir-ne.

A partir de les propostes que realitza l’equip educatiu, l’infant escull la que més li interessa i li dedica el temps que considera oportú.

Els ambients es caracteritzen per:

  • Són espais on, mitjançant diferents estratègies, l’infant pensa, coneix i descobreix. A partir de l’assaig, l’error i la modificació de les accions, l’infant va construint el seu propi aprenentatge.
  • Estan creats per esdevenir promotors de l’activitat i l’autonomia dels infants, possibilitant la seva capacitat d’elecció.
  • Fomenten les relacions, promovent el treball col·laboratiu, la coordinació i l’acceptació del pensament de l’altre.