Famílies

L’equip de Les Caliues creu fermament en la importància de mantenir un vincle de confiança amb les famílies. La família és el referent més important pels infants, sent-ne els principals educadors. D’aquesta manera l’escola bressol col·labora estretament en l’educació i el desenvolupament dels infants.

A Les Caliues plantegem diferents actuacions per tal de fomentar el treball i la comunicació amb les famílies del centre i la col·laboració entre l’equip educatiu i els pares i mares.

Accions

  • Entrades i sortides diàries dels infants a les aules. Moments d’intercanvi per poder acollir i acomiadar l’infant.
  • Reunions a escala grupal per explicar el funcionament de l’escola i conèixer el treball pedagògic que es realitza.
  • Entrevistes individuals de coneixença i seguiment de l’evolució de l’infant. Cada família disposa de tres moments de trobada amb el tutor o la tutora de referència al llarg del curs. Sempre que la família ho necessiti se’n poden programar d’addicionals.
  • Activitats de participació en festivitats assenyalades o en funció del projecte que es porti a terme.
  • Espais familiars. Trobades mensuals amb presència d’infants i una persona de la família per plantejar propostes de joc a realitzar de forma compartida. Obert a tota la població de la Garriga

Un dels aspectes principals per generar confiança és l’existència d’una bona comunicació entre l’escola i la família. Per aquest motiu, a Les Caliues s’utilitza la plataforma Kindertic  que permet estar encara més a prop de les famílies. Informació de la plataforma aquí.

Dins d’un entorn digital completament segur i d’accés en línia a través de pàgina web o app, les famílies disposen de:

  • Agenda electrònica a través de la qual s’informa de manera individual sobre com ha anat el dia de l’infant a l’escola.
  • Enviament de missatges entre escola i família, i a la inversa.
  • Accés a documentació de l’escola: circulars, comunicats, informes…
  • Galeria d’imatges d’activitats realitzades.
  • Acceptació d’autoritzacions per a la realització d’activitats extraordinàries.