Estimulació Sensorial

Els sentits aporten informació dels objectes i l’entorn. És per això, que en les propostes educatives que es plantegen als infants es proporcionen diferents materials per potenciar la descoberta i les vivències.

A partir de la interacció amb els materials que se’ls proposen, els infants poden manipular, explorar, establir contacte, etc. A través d’aquests aprenentatges, els infants desenvolupen la part més científica, interioritzant diferents informacions.

Amb la vista s’obté informació dels colors, la seva intensitat, la fluorescència, etc.

Amb l’olfacte l’infant descobreix  l’olor i la diferència entre les olors que li són agradables i aquelles que no ho són tant.

A través del gust descobreix els diferents gustos: amarg, dolç, salat, agre, insípid…

Mitjançant el tacte percep la informació de les textures (suaus, aspres, rugoses…), de la sensació tèrmica (calent, tebi, fred) i del pes (lleuger, pesat).

Amb l’oïda rep informació dels sons, percebent si són forts, fluixos, agradables, estridents…