Projecte pedagògic

Cada infant és el gran protagonista del seu aprenentatge.

La infància és una etapa en què es té una capacitat d’aprenentatge i adaptació als canvis extraordinària. El centre disposa de múltiples recursos per fomentar les relacions entre els infants, les seves emocions, el coneixement o l’espontaneïtat a l’hora de relacionar-se en diferents contextos.

Per donar resposta a les necessitats i ritme de cada infant, l’equip elabora diverses propostes educatives que faciliten i potencien el seu procés de desenvolupament i aprenentatge.

Els criteris pedagògics del projecte de Les Caliues estan basats en la intencionalitat educativa (totes les propostes estan pensades i responen a una finalitat) i en l’atenció individualitzada (tot i que les propostes són grupals, es tenen en compte les necessitats individuals).

Fomentem l’aprenentatge lliure i vivencial a través del joc, oferint materials rics que permetin assajar, comprovar, transformar, afirmar, interrogar, observar i construir. És vivint que aprenem. A través del registre de l’activitat i l’observació del que fan els infants, l’equip educatiu adapta i ajusta les propostes per tal de garantir l’evolució del procés d’aprenentatge.