NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre)

Benvolgudes famílies, aquí podeu trobar el document NOFC que és la guia organitzativa i normativa de l’EBM LES CALIUES, per a què pogueu consultar el que faci falta.